Presenter för varje tillfälle
The Gift of Scent
Visa kollektionen
8 produkter

8 produkter


Manifestation, i sin enklaste form, innebär att rikta dina avsikter mot något du vill ska hända och bevittna dess förverkligande i den fysiska sfären. I huvudsak, om du kan föreställa dig det, kan det bli verklighet.

Isin essence är manifestation en medveten, kraftfull praktik som involverar att aktivt delta i skapandet av ens livserfarenheter. Det erbjuder individer ett proaktivt tillvägagångssätt för att forma sin verklighet i linje med deras ambitioner.

Där fokus går, flödar energin..

Men manifestation är mer nyanserad än bara en önske uppfyllelse övning.

Det kan ses som en sofistikerad term för att bli en kreativ kraft i ditt eget liv. Manifestation, är den medvetna handlingen att forma ditt liv enligt dina önskningar.

Vi manifesterar ständigt i våra liv, om än undermedvetet. Sann manifestation uppstår när vi blir medvetna om vår förmåga att aktivt forma våra liv. Det handlar om att identifiera vad vi vill ha – som i den här samlingen, ett känslomässigt tillstånd – och medvetet skapa förutsättningar för att dessa önskningar ska förverkligas.

I grund och botten är manifestation en medveten, kraftfull praktik som involverar att aktivt delta i skapandet av ens livserfarenheter. Det erbjuder individer ett proaktivt tillvägagångssätt för att forma sin verklighet i linje med deras ambitioner.